Svåra ord är inget problem för Camilla

Camilla är en av deltagarna i projektet. Läs om hennes erfarenhet av projektet, och om vad som gör text enklare eller svårare att förstå efter att hon fått afasi.  Jag deltar i Projektet Begriplig text som granskar olika texter.    Det har varit texter både på datorn, tidningar och informationsskrifter.  Det har varit medlemmar från de […]

Att vilja men inte kunna vara självständig

Att leva med språkstörning eller afasi och kunna vara delaktig i alla områden i samhället som alla andra är inte helt enkelt. Att kunna rösta, ta körkort och söka jobb. Hur ska man kunna vara självständig när texter och information i olika sammanhang är svåra att förstå?  I höst har vi haft val till riksdag, […]

”Måste jag hålla upp en sarkasmskylt?”

Förstår läsare med autism humor i en text? Förstår de ironi och sarkasm? Kan stilgreppen användas i texter som vill vara begripliga för så många som möjligt? Det skulle gå att besvara frågorna med en ironisk ton och några sarkastiska formuleringar. Men skulle svaren bli begripliga för alla då? Det frågar Mats Jansson, Autism och Aspergerförbundet.  I […]

Falska nyheter och demokrati

”Hur säkerställer vi att den som har svårt att förstå en text får information som är korrekt? Vem står upp för demokratin?” Det frågar sig Linda Bergfeldt från Afasiförbundet i veckans blogg.  Det är frågor som jag har ställt mig många gånger och som fick ny aktualitet när en medlem med afasi hörde av sig […]

Lättläst ger läslust

Språk, innehåll, grafisk form, men också rekommendationen från en annan person är det som gör en bok lättläst menar Nypon och Vilja förlag. Läs Lena Maria Nordstrands blogginlägg.  Så här jobbar Nypon och Vilja förlag med lättläst!  Vi på Nypon och Vilja förlag menar att det är tre saker gör en bok lättläst; nämligen språk, […]

Kommunicera på fler sätt

Under min tid på Afasiförbundet har jag insett att man behöver möta ganska många personer med afasi eller språkstörning för att förstå hur olika det kan vara att tala och förstå tal, att läsa och förstå text och att skriva.  För mig blev det en aha-upplevelse för tio år sedan under en studiecirkel på distans […]

Siffror och bokstäver blir lättare tillsammans

När vi pratar om lättläst handlar det oftast om bokstäver, ord och meningar. Vi pratar inte lika ofta om siffror. Men för oss som jobbar med lättlästa nyheter kan siffror ofta vara lika viktiga som bokstäverna. Och kanske kan de vara ännu svårare att förstå.  I vissa sammanhang är siffrorna självklara och det är ingen […]

Tilltala vuxna på ett vuxet sätt

Tilltalet i en text är viktigt. Skriver du för vuxna måste du använda ett språk för vuxna. Om det bloggar Victoria Sjöström, kommunikatör på Riksförbundet FUB.  Har du hört att folk ibland kan få en särskild ton i samtal med människor som har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter? Som om det var barn de pratade […]

Läsvänlig utformning av böcker

Hur formger man en bok så att den är lätt att läsa och ta sig genom för personer med dyslexi? Hur kan man se vilken bok som passar för målgruppen? Ylva Nielsen är utbildad grafisk designer och har dyslexi. Läs hennes blogginlägg.  Jag är utbildad grafisk designer och en av många personer som lever med […]

Ta hjälp av en logoped i tester

Förutsättningarna ser väldigt olika ut för människor som har afasi och språkstörning. När man gör tester är det därför viktigt att fråga personer som har svårt med just det som ska testas. Logopeder kan bidra med den kunskapen när undersökningar om läsning och begriplighet utformas.  Utgångspunkten för alla tester och undersökningar är att få svar […]