Kommunicera på fler sätt

Under min tid på Afasiförbundet har jag insett att man behöver möta ganska många personer med afasi eller språkstörning för att förstå hur olika det kan vara att tala och förstå tal, att läsa och förstå text och att skriva. 

För mig blev det en aha-upplevelse för tio år sedan under en studiecirkel på distans för personer med afasi. Kursen handlade om att deltagarna skulle skriva gruppmejl till varandra och berätta hur det var när de fick afasi, hur det fungerade nu med afasin och vad de önskade sig i framtiden. Min roll var att hjälpa till med mejl-programmet. 

En deltagare kunde varken läsa eller skriva, visade det sig, och han lämnade gruppen tidigt. En annan deltagare skrev långa uppsatser som han bifogade. Flera hade för svårt med att förstå begreppen och funktionerna i programmet för att kunna skicka en kort text till de andra. Programmet var definitivt inte tillgängligt, förstod jag under kursens gång. 

Om en person med afasi eller en medfödd språkstörning ändå pratar ganska bra men har svårt att läsa och skriva, kan det ta lång tid att förstå att personen faktiskt har afasi eller språkstörning. 

Tillgänglighet som en rättighet 

Sverige ska se till att rättigheterna i FN:s Funktionsrättskonvention efterlevs. Artikel 9 handlar om tillgänglighet. Enligt den ska information och kommunikation vara tillgänglig för att personer med funktionsnedsättning ska leva oberoende och fullt ut kunna delta på alla livets områden. Det måste vi alla arbeta med för att det ska bli verklighet. 

Information genom bilder och filmer 

En del personer behöver hjälp av någon annan som läser upp en text. Det kan upplevas jobbigt att inte kunna vara självständig utan beroende av andra. Då är det bra om man kan få informationen på andra sätt än i skrift, till exempel med bilder eller en film som tydligt visar vad det handlar om. 

Många som har medfödd språkstörning är bildstarka och har lätt att läsa och minnas bilder. Men bilderna måste tydligt visa vad det handlar om och dessutom vara anpassade efter personens ålder. 

Lyssna till text 

Att läsa en text och samtidigt lyssna på den kan vara bra om det går att reglera hastigheten och sakta ner uppläsningen ordentligt utan att ljudkvalitén försämras. Texterna får inte vara för långa och språkligt svåra, eftersom det är förståelsen av innehållet som är svårigheten. Då hjälper det heller inte att lyssna en gång till. 

Samtal måste få ta tid 

En del personer kan både läsa och skriva men har svårt att hitta rätt ord i ett samtal. Det kan vara frustrerande men måste få ta den tid som behövs. Om jag inte känner personen kan jag fråga: Vill du att jag föreslår ett ord? Ibland frågar jag om jag ska vänta. 

Det gäller att hitta andra sätt att kommunicera på, till exempel med kroppsspråk eller genom att skriva början på ordet eller enstaka ord. 

Vi måste arbeta för att texter och information presenteras på olika sätt och att mottagarna själva ska få välja det som passar bäst. Först då kan vi prata om att informationen är tillgänglig och att personer med kommunikativa funktionsnedsättningar fullt ut kan delta på alla livets områden. 

Text: Lisa Gunnarsdotter, Afasiförbundet 

Dela texten: