För dig som skriver

Begriplig text vänder sig till dig som skriver, producerar eller förmedlar text och information. På vår hemsida kan du lära dig mer om hur du kan göra en text lättare att läsa och förstå.

I den här filmen berättar Hanna Danmo om de 19 råd som Begriplig text tagit fram.

Begripliga texter är viktigt

Alla i samhället måste kunna ta del av viktig information. Det är en fråga om demokrati. Tyvärr finns många exempel på information som är svår att förstå. Syftet med projektet Begriplig Text har varit att samla in och sprida kunskap om vad som gör texter enklare att förstå.

Hur vi uppfattar en text beror till stor del på:

 • vårt intresse
 • vår tidigare kunskap i ämnet
 • hur texten är formgiven.

Dessutom har vi olika läsförmågor. En internationell undersökning av vuxnas färdigheter, PIAAC 2012, visar att 13 procent av vuxna svenska har stora svårigheter att förstå en vanlig text. Samma studie visar att 42 procent inte når upp till nivån för goda läsare. Det här ställer krav på våra texter.

Bakom Begriplig text står personer med egna lässvårigheter av olika slag. De representerar bland annat Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet, Dyslexiförbundet och Riksförbundet FUB. Bakom projektet står också andra experter. Tillsammans har vi tagit reda på mer om vad som gör texter begripliga. Kunskapen vill vi sprida till så många som möjligt.

Även om projektet är slut fortsätter vi att föreläsa och ordna workshoppar i samarbete med Begripsam AB.

Länk till PIAAC 2012 (pdf öppnas i samma flik)

19 råd och andra resultat

På den här hemsidan hittar du de viktigaste resultaten från projektet Begriplig text. Våra 19 råd kan du läsa direkt på hemsidan, ladda ner som pdf eller läsa som talbok i appen Legimus.

Här hittar du dessutom:

 • rapporter från projektet
 • bloggar om läsning
 • filmer med läsarnas syn på texter
 • filmer från våra seminarier.

Ett samarbete mellan:

Partner i projektet:

 • Begripsam
 • Bjelle Media
 • MediaCuben
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Nypon och Vilja förlag
 • Språkrådet
 • Storstad Medieproduktion
 • Tobii Dynavox
 • UseIT
 • 8 Sidor.

Projektet har finansierats av Allmänna Arvsfonden.