Så vet du att en bok är lättläst

Med bra språk, innehåll och form kan en bok bli lättläst. Den lättlästa boken kan då fungera som en bro från att inte läsa alls till att verkligen känna lust för att läsa. Som all annan litteratur skapar de nya tankar och funderingar. Vi på Nypon förlag har en övertygelse: alla barn, unga och vuxna […]

Ge tid – en fråga om demokrati

Ge personer med afasi och språkstörning gott om tid för läsning. De har då lättare både att förstå och att yttra sig om texten. Låt läsningen och samtalet få ta tid så att mottagaren av din text blir delaktig. I bloggen på begripligtext.se har flera skribenter beskrivit behoven av att texter måste finnas tillgängliga på […]

Läsa text med öronen

I Dyslexiförbundet brukar vi använda begreppet ”öronläsning”. Det betyder att läsaren lyssnar på en uppläsning av texten. Med hjälp av teknik kan all text bli uppläst. Talsyntesen läser upp elektroniska texter. OCR-program omvandlar tryckta texter till en elektronisk version, som sedan går att läsa upp med talsyntes. Personer med dyslexi har svårare än andra att automatiskt […]

Delaktighet i forskning

Kan personer med stora lässvårigheter delta i forskningsprojekt? Är det etiskt korrekt att exkludera delar av befolkningen i forskningen? Det är frågor som Kajsa Söderhielm, logoped, ställer sig. Hon har utvecklat ett informationsmaterial för informerat samtycke, som kan användas i forskning där patienterna har stora lässvårigheter. Inkludera personer med stora lässvårigheter i forskning? ”Inkludera personer […]

Därför behövs långsam talsyntes

När hastigheten sänks på de talsyntesröster som finns idag ändras betoning och tonhöjd. För den som har svårt att förstå och processa språk kan det då vara omöjligt att förstå vad talsyntesrösten faktiskt säger. Lika illa är det förstås med en talsyntesröst som pratar fort. Många hinner inte förstå vad de hör. Problemet är sannolikt […]

Tydliga texter med andrum

”En massiv text som fyller hela boksidan i ett tjockt stycke, får genast epitetet tråkig text. Det får den där vita substansen, […] att krypa uppåt i ett vitt moln och explodera”, skriver ordnörden Mikaela Kayl om sitt läsande.  Jag älskar ord. Jag tycker om att samla dem på hög. Böcker kallas det. Jag har många i […]

Lättläst politik blir som poesi

Blogginlägget handlar om hur poetisk lättläst text kan se ut – det är korta rader och avskalad text. Men om man ser till innehållet finns det skillnader skriver 8 Sidors Bengt Fredriksson. – När den lättlästa sajten 8 Sidorberättar om partiernas politikblir det som små vackra poem.Kunde inte all politik vara så? Så skrev en […]

Välfärdssektorn borde gå före

Kunskap och förståelse kring svårigheter att ta till sig information behöver öka och välfärdssektor borde gå före och visa på goda exempel. Fysiskt och kognitivt tillgänglig information är ett krav för delaktighet, menar Ida Kåhlin, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter. Som arbetsterapeut och forskare inom funktionshinderområdet har jag ägnat mycket tid åt att fundera kring begreppet delaktighet. Vad […]

Nyss kunde jag läsa

Ann Ander, logoped Foto Lars Ander  En del läser obehindrat och gärna. Andra måste kämpa med bokstäver och texter och tycker läsning är något nödvändigt ont. Men hur blir det om jag älskat att läsa och ser mig själv som en läsande person och plötsligt inte kan läsa längre? Eller i vilket fall inte läsa […]

Dyslexin hindrar honom inte att skriva

Magnus Ljunggren är en av Sveriges mest populära barn- och ungdomsförfattare. Att han själv har dyslexi är inte något som har hindrat honom från att skriva. Men skrivandet har inte alltid varit en självklarhet.  – Min dyslexi påverkar inte mitt skrivande alls idag. Men på grundskolan fick den mig att inte vilja skriva. Jag ville […]