Svåra ord är inget problem för Camilla

Camilla är en av deltagarna i projektet. Läs om hennes erfarenhet av projektet, och om vad som gör text enklare eller svårare att förstå efter att hon fått afasi. 

Jag deltar i Projektet Begriplig text som granskar olika texter.   

Det har varit texter både på datorn, tidningar och informationsskrifter. 

Det har varit medlemmar från de olika föreningarna som har deltagit. 

Det har också varit forskare och erfarna producenter av texter med på träffarna. Forskarna har fått många aha-upplevelser och synen på lättläst text har förändrats under projektets gång. 

Jag hade inga problem med att läsa svåra texter innan min stroke, men nu är det jobbigt med texter med små bokstäver. Det är svårt att fokusera. Blicken bara far omkring.   

Jag har inga problem med att förstå svåra ord och jag vill fortfarande kunna läsa sådant som jag är intresserad av. 

Vi är många i projektet som tycker det är svårt att läsa när det blir för många kolumner och när orden är avdelade. Det är också viktigt att de finns mycket luft i texten, då blir den lättare att läsa. 

Det känns väldigt bra att få vara med och bidra med min kompetens i projektet. De texter som produceras måste vara tillgängliga och begripliga för alla. Det är därför det här projektet behövs! 

Text: Helena Olsson har intervjuat  Camilla Ejdestig 

Dela texten: