Om projektet

Max berättar om Begriplig text. Michael filmar och ställer frågor.

Vad är Begriplig text?

Projektet Begriplig text pågick under åren 2016 till 2019. Syftet var att ta reda på mer om vad som gör texter lätta att läsa och att förstå. Fokus låg på information och nyheter.

Vem står bakom projektet?

Begriplig text har genomförts i samarbete mellan:
1. Dyslexiförbundet (länken leder till annan webbplats)
2. Afasiförbundet (länken leder till annan webbplats)
3. Autism & Aspergerförbundet (länken leder till annan webbplats)
4. Riksförbundet FUB (länken leder till annan webbplats)

Projektet har finansierats med medel från Allmänna Arvsfonden.

Kontakt

Ester Hedberg, projektledare för Begriplig text.
E-postadress: begripligtext@dyslexi.org
Telefon, växel 08-665 17 00

Arbetet fortsätter

Projektet är slut men vi fortsätter föreläsa.
Vi ordnar även workshoppar tillsammans med Begripsam AB.

Kontakta Begripsam (länken leder till annan webbplats)

En tidigare version av vår hemsida finns kvar under namnet ”projektbegripligtext.se” (webbsidan öppnas i nytt fönster)