Om projektet

Max berättar om Begriplig text. Michael filmar och ställer frågor.

Vad är Begriplig text?

Projektet Begriplig text pågick under åren 2016 till 2019. Syftet har varit att ta reda på mer om vad som gör texter lätta att läsa och att förstå. Vi har fokuserat på information och nyheter.

Projektet är slut men vi fortsätter föreläsa. Vi ordnar även workshoppar tillsammans med Begripsam AB.

Kontakta Begripsam (länken leder till annan webbplats)

Vem står bakom projektet?

Begriplig text har genomförts i samarbete mellan:
1. Dyslexiförbundet (länken leder till annan webbplats)
2. Afasiförbundet (länken leder till annan webbplats)
3. Autism & Aspergerförbundet (länken leder till annan webbplats)
4. Riksförbundet FUB (länken leder till annan webbplats)

Projektet har finansierats med medel från Allmänna Arvsfonden.

Den tidigare versionen av vår hemsida finns kvar under namnet ”projektbegripligtext.se” (webbsidan öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Kontakta Ester Hedberg, projektledare för Begriplig text.
Telefon, växel 08-665 17 00
E-postadress: begripligtext@dyslexi.org