Lättläst ger läslust

Språk, innehåll, grafisk form, men också rekommendationen från en annan person är det som gör en bok lättläst menar Nypon och Vilja förlag. Läs Lena Maria Nordstrands blogginlägg. 

Så här jobbar Nypon och Vilja förlag med lättläst! 

Vi på Nypon och Vilja förlag menar att det är tre saker gör en bok lättläst; nämligen språk, innehåll och grafisk form. Och så en sak till; sättet på vilket en annan person presenterar boken. Det kan vara en kompis eller en vuxen som säger: ”Den här tror jag du skulle tycka om.” Den som kämpar med läsningen behöver lite hjälp på traven. Rätt innehåll ökar chansen att lyckas med läsningen. Känslan av att ha läst en hel bok kan inte nog värderas. Både självkänslan och självbilden växer. 

Här ger vi några exempel på vad som gör en bok från Nypon och Vilja förlag lättläst. Men det finns en lång rad andra kriterier, som inte går att visa så här enkelt. 

5 000 timmar 

Läsforskning visar att det tar 5 000 timmar att bli en god läsare. Läsning är en färdighet som måste tränas. Bästa sättet att träna är att läsa av lust. Därför har vi ett stort utbud av lättlästa böcker som väcker läslust. 

Ordentligt granskad 

Innan en bok är tryckt och når bokhyllan har den blivit granskad av bland annat författare, redaktörer och lättlästproffs. Detta för att försäkra läsaren om att språket och innehållet verkligen är lättläst. 

Öka ordförrådet 

En bok måste vara lagom svår för läsaren. Det ska finnas en balans mellan välkända ord och nya ord. De nya orden hjälper till att öka ordförrådet. Man brukar säga att en lagom svårighetsgrad är om drygt 90 procent av alla ord är välbekanta för läsaren. 

Olika nivåer 

Nypons böcker är indelade i fyra lättlästnivåer. Viljas är indelade i fem. Nivåerna gör det enklare att finna rätt bok till rätt läsare. En alltför svår bok kan minska läslusten. Nivån hittar du längst bak i våra böcker, samt på baksidan. 

LIX, varför det? 

Alla böcker från Nypon och Vilja har ett lixvärde. Ju lägre lixvärde, desto kortare ord och färre ord i varje mening. Vi menar att tillsammans med många andra parametrar, så visar det att Nypons böcker är lättlästa. Lixvärdet hittar du längst bak i våra böcker. 

Rytm i texten 

Det är viktigt att meningslängden varierar. Man kan inte ha en berättelse som enbart består av huvudsatser. Därför är vi noga med kommatering och bindeord. På så sätt får man en rytm i texten och når ett behagligt läsflyt. 

Ny sida –  ny start 

Vi låter inte en mening fortsätta från en sida till en annan. Det är alltid punkt längst ner på sidan. På så sätt kan läsaren ta en paus efter varje sida. 

Luft mellan raderna 

Texter i Nypon och Viljas böcker är satt med lite större radavstånd. På så sätt minskar risken att blicken glider ner till raden under mitt under läsningen. Även elever som läser med läslinjal är hjälpta av det större radavståndet. Också bokstäverna är något större än i traditionella böcker. 

Bilder förklarar 

Det är en gammal sanning att en bild säger mer än tusen ord. Ibland behövs det illustrationer för att förklara eller förtydliga något i texten. Därför är det ofta illustrationer också i böcker för lite äldre elever och för vuxna. 

Gultonat papper 

Studier visar att det är lättare att läsa på ett gultonat papper, än på ett papper som är kritvitt. Den svagt gula bakgrunden ger en behagligare kontrast för ögat, vilket påverkar läsningen positivt. 

Vardagsnära handling 

Man ska kunna känna igen sig i bokens handling. Då kan man ”spegla sig” i berättelsen, bli aktiv som läsare och dra egna slutsatser. Därför utspelar sig lättlästa böcker ofta i ganska vardagliga miljöer, men är fulla av dramatik. 

Gärna långa serier 

Vi ger gärna ut böcker i serier. I bokserier känner läsaren igen sig i karaktärerna och i konceptet. På så sätt avlastas arbetsminnet och man kan lägga kraft på innehållet i boken. Det ökar läsflytet, läshastigheten och, när man väl är klar, också självförtroendet. 

Värt att läsa 

Ambitionen är att alla ska använda lättlästa böcker, men de ska vara särskilt värdefulla för dem med lässvårigheter. Därför är vi noga med vilka böcker vi ger ut. 

Vet vad vi talar om 

Våra lättlästa riktlinjer bygger på vetenskaplig grund. Vi följer aktuell forskning och fångar upp vad som anses rätt och riktigt vid de svenska universiteten. Vi låter också skolbibliotekarier och andra med kunskap om vad som väcker läslust, vara med och fatta beslut om vilka böcker vi ska ge ut. 

Vill du veta mer om våra lättlästa riktlinjer, hör gärna av dig! 

Text: Lena Maria Nordstrand, förlagschef 

Dela texten: