Metoder

Filmen handlar om Begriplig texts workshoppar.

Samtal och tester

Vi har samtalat om och testat olika texters begriplighet. Fokus har legat på information, nyheter och fakta. Vi har ofta använt en ögonrörelsekamera. Med hjälp av den har vi sett läsmönster och kunnat prata om varför läsaren fastnar på vissa ord eller behöver repetera. Drygt 15 personer har varit med vid minst tre testtillfällen. Fler än än 100 personer har deltagit vid ett tillfälle.

Ladda ner metodrapport (pdf öppnas i samma flik)

Ladda ner kompendium med personor (pdf öppnas i samma flik)

Workshoppar

Vi har tagit fram en modell för workshoppar med myndigheter och andra som producerar texter. Under projektet har vi arrangerat workshoppar med flera myndigheter.

Ladda ner metodrapport (pdf öppnas i samma flik)

Webbenkät

Med hjälp av en webbenkät har vi rangordnat de 19 faktorerna. Närmare 600 personer svarade på enkäten som låg på vår hemsida under 2019.

Ladda ner rapport om webbenkät (pdf öppnas i samma flik)

Seminarier och föreläsningar

Varje år har vi arrangerat ett eget större seminarium med inbjudna föreläsare och paneler. Panelen med deltagare från projektet har fått mycket uppmärksamhet. Första året deltog 70-tal personer på seminariet, år två drygt 100 och år tre runt 200.

Under projektet har vi föreläst vid 25 tillfällen för sammanlagt mer än 1000 personer.

Våra seminarier finns dokumenterade på film, sida med seminarier öppnas i samma flik.