Stöd i skolan vid språkstörning

Språkstörning är fortfarande en okänd funktionsnedsättning för många i skolan. För att eleven ska kunna ta till sig kunskap, måste skolorna ha kompetens om vad en språkstörning innebär och göra nödvändiga anpassningar.  Vid språkstörning är det viktigt med tidig logopedutredning och att pedagogerna sedan förstår resultatet av utredningen och hur det ska omsättas i skolan. […]

Delaktighet utan förhinder

Afasiförbundet har under många år arbetat för att personer med afasi och språkstörning ska kunna ta del av ett universellt utformat samhälle som ger möjlighet till delaktighet. Inte minst är det viktigt att ha tillgång till information och möjlighet att kommunicera.  Många med afasi och språkstörning läser med stor möda och har svårt att förstå […]