Lätt att läsa betyder inte lätt att skriva

”En bra lättläst text lämnar inte information oskriven, ’mellan raderna’, så att den som läser behöver gissa sig till vad den som skrivit menar. Många som vill ha lättläst har svårt att gissa sig till sådant som inte står i texten. Det kan vara svårt för alla människor att gissa sådant.”  En kvinna med Aspergers syndrom berättade […]

Lättläst och begripligt – för vem?

Vad menas med lättläst egentligen? Och hur skiljer det sig från klarspråk – alltså myndighetstexter som är skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk?  Tanken bakom klarspråk är att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i myndigheternas texter. Men för att svara på vad klarspråk innebär i ett […]

Lättlästa politiker kan öka demokratin

När fick vi allmän rösträtt i Sverige? Du kanske säger 1921 då vi fick kvinnlig rösträtt, men jag säger 1989. Då försvann omyndighetsförklaringen och alla som fyllt 18 år fick rösträtt.  9 september är det val igen. Men hur ska man kunna rösta om man inte förstår vad politikerna säger? ”Tillgreppsbrotten ökar” säger någon på TV. […]

Bilder och struktur kan väcka Annas läslust

Anna Båve Schultz väljer ofta bort texter med för många svarta krumelurer på för många rader.  Böcker, människors hjälp och egen nyfikenhet har gjort Anna till läsare trots en grav språkstörning och dyslexi. För att hon ska orka läsa behöver hon hjälpmedel, men också tydliga mellanrubriker och möjlighet att anpassa utseendet på texten är till stor hjälp. […]

Sprid kunskap om språkstörning

Varför är det så svårt att förstå vad en språkstörning är? Varför är språkstörning fortfarande så okänt i samhället?  Det har jag funderat på många gånger. Föräldrar som får veta att deras barn har en språkstörning känner sig ofta ensamma. De har aldrig hört talas om det. Ändå brukar siffror mellan fyra och sju procent […]

Läsglädje för alla

Ann-Charlotte Ekensten arbetar som författare och skrivpedagog. Hon skriver skönlitteratur och faktaböcker på lättläst svenska för barn, ungdomar och vuxna. Hennes ledstjärna är läsglädje för alla, oavsett förutsättningar. Läs hennes tankar om lättläst litteratur.  Alla människor behöver lära sig att läsa. Det är genom läsningen vi utvecklar vårt språk. Med språkets hjälp kan vi sätta […]

Läsaren avgör vad som går att förstå

Som skribent är det ibland svårt att veta om man förklarat något tillräckligt bra. Man behöver en läsare för att veta det.  Kan vi verkligen skriva om alla ämnen på lätt svenska? Är det inte risk för att det blir fel?  Den frågan får vi ibland. Då är det frestande att citera Albert Einstein.  – Förklara allting så enkelt som möjligt. Men […]

Lätt svenska är inte bara ord

En bra bild gör budskapet lättare att ta till sig. Det skriver Petra Hansson i sitt blogginlägg.  Den som skriver på lätt svenska anstränger sig extra för att vara tydlig. Vi vill att den som läser ska förstå, även om den har svårt att läsa. Jag och de andra har tidigare berättat mycket om hur […]

Gott om tid är tillgänglighet

Så fort jag får chans att prata om kognitiv och kommunikativ tillgänglighet, om hur vi kan göra omgivningen och kommunikationen begriplig för den som har svårare att förstå, så har jag en käpphäst: Vilket är det bästa kognitiva stödet? Tid!  Alla människor kan mer och förstår mer, om de får mer tid på sig. En […]

Bättre för alla med klarspråk från myndigheter

Tanja Lind har skrivit sin magisteruppsats om hur personer med lässvårigheter förstår myndighetstext och vad klarspråk innebär för deras läsning.  Att förstå myndighetsbeslut är viktigt för att kunna ta vara på sina rättigheter och känna till om det är något som man behöver göra. Myndighetsbeslut kan vara svåra att förstå även för personer utan läs- […]