Så vet du att en bok är lättläst

2019-03-08 Lena Maria Nordstrand

Med bra språk, innehåll och form kan en bok bli lättläst. Den lättlästa boken kan då fungera som en bro från att inte läsa alls till att verkligen känna lust för att läsa. Som all annan litteratur skapar de nya tankar och funderingar.

Vi på Nypon förlag har en övertygelse: alla barn, unga och vuxna måste lära sig läsa. Att kunna läsa innebär att man har en förmåga och ett verktyg att använda sig av under resten av livet. Läsförmågan ger möjlighet att ta till sig kunskap, formulera en åsikt, och säga vad man tycker i olika frågor.

Vi är inte ensamma om vår övertygelse. Det är en uppfattning vi delar med lärare, bibliotekarier och andra vuxna som finns i barns och ungas närhet.

Nypon förlag är ett specialförlag för lättläst. Våra böcker är anpassad till läsare med någon form av lässvårigheter. Vi ger i första hand ut böcker för läsare som är cirka åtta år eller äldre. Det är oftast i den åldern det visar sig om man har det extra kämpigt med att lära sig läsa.
Lättläst skiljer sig alltså från börja-läsa-böcker och lästräningsböcker. Dessa är ofta i sitt innehåll anpassade för nybörjarläsare som just börjat f-klass eller årskurs 1.

För oss är det tre aspekter som har betydelse för om en bok är lättläst eller inte; språk, innehåll och form.
 

Om språket
Språket ska vara enkelt och vårdat. Det ska ligga nära det talade språket för att vara lätt att förstå och känna igen. Anledningen är att Nypons läsare inte är bekanta med det litterära språket. Läser man få eller inga böcker, är det talade språket det enda språk man har. I takt med att läsaren får ett större självförtroende, kan man också klara av ett svårare språk i böckerna.
 

Om innehållet
Handlingen i en bok är avgörande för om boken alls ska bli läst. Lätt eller svårt språk spelar ingen roll, om inte berättelsen väcker lust att läsa. Utmaningen för författare, förlag och förmedlare är att finna historier som motsvarar läsarens intressen, skrivna på ett språk som läsaren klarar av. Vi brukar tala om ett åldersrelevant innehåll.
 

Om formen
Formen handlar om hur boken ser ut. Den som kämpar med läsningen har ofta många läs-misslyckanden bakom sig. Det ställer krav på böcker, som ska förmå läsaren att ge det ännu en chans. Bokens framsida, omslaget, måste vara lockande. Texten på sidorna ska vara luftig och lätt att ta sig igenom. I många böcker finns det också illustrationer för att ge stöd åt texten, men utan att vara barnsliga.
 

Om när lättläst ger läslust
En lättläst bok ska också ge nya tankar och funderingar. Lättläst är inte lästräning, lättläst är litteratur som blir en bro från att inte alls läsa till att verkligen vilja läsa. Lättläst ska precis som annan god litteratur ge underhållning, men också väcka en större förståelse hos läsaren för sig själv och andra. Bra lättlästa böcker passar alla. Vissa läser en lättläst bok på en lunchrast i skolan, andra läser samma bok under en hel termin. Oavsett får man ta del av en god och läsvärd historia.
 

Text: Lena Maria Nordstrand, Nypon förlag

Dela texten: