Delaktighet utan förhinder

Linda Bergfeldt

Afasiförbundet har under många år arbetat för att personer med afasi och språkstörning ska kunna ta del av ett universellt utformat samhälle som ger möjlighet till delaktighet. Inte minst är det viktigt att ha tillgång till information och möjlighet att kommunicera. 

Många med afasi och språkstörning läser med stor möda och har svårt att förstå vad de läser. De behöver läspauser och en del glömmer vad de just har läst. Det finns många trösklar och hinder för delaktighet: förkortningar, fackspråk, abstrakta och långa ord och texter. Komplicerade digitala system, talsyntes i för snabb takt, inloggningar och lösenord är lika hindrande. Få användarstudier har gjorts på vad som fungerar bäst för personer med afasi och språkstörning. Två grupper som dessutom har stora variationer inom respektive grupp. 

Att bryta tystnaden

Kommunikation bygger på att två människor tar sitt ansvar för att ömsesidigt uttrycka sig, lyssna och försöka förstå vad den andra menar och vill säga. Att skriva en text som är begriplig till innehåll, struktur och med ett tilltal som passar läsaren är att skapa förutsättningar att bryta tystnaden, att kommunicera. Det är även viktigt med tillgång till alternativa texter, exempelvis när personer med språkstörning kan läsa genom bild och film istället för traditionell text. Eller när personer med afasi ges möjlighet att både läsa texten och lyssna samtidigt. 

Gör det enkelt

Trots att fler användarstudier behöver göras vet vi redan nu att det finns flera saker som gör en text lättare att förstå. 

 • Ge tid! Att läsa, förstå, prata och fråga tar ofta lång tid för personer med afasi eller språkstörning. 
 • Sammanfatta alla texter, gärna i punktform. 
 • Erbjud en tydlig struktur. 
 • Skriv korta stycken, använd mellanrubriker. 
 • Begränsa mängden information. 
 • Använd ett enkelt och tydligt språk. 
 • Skriv ut alla förkortningar. 
 • Undvik avstavningar av ord. 
 • Använd enkel och tydlig grafik. 
 • Erbjud kompletterande bilder, alternativt bildstöd. 
 • Erbjud ett flexibelt och valbart utbud av text i olika format, exempelvis utbud i olika format som kan kombineras på olika sätt. Förutom traditionell skrift exempelvis också bild, film med textremsa eller, uppläst text, traditionell text som kan kombineras på olika sätt. 

Text: Linda Bergfeldt, Afasiförbundet 

Dela texten: