Lätt svenska är inte bara ord

En bra bild gör budskapet lättare att ta till sig. Det skriver Petra Hansson i sitt blogginlägg. 

Den som skriver på lätt svenska anstränger sig extra för att vara tydlig. Vi vill att den som läser ska förstå, även om den har svårt att läsa. Jag och de andra har tidigare berättat mycket om hur man ska tänka och skriva för att det ska bli lätt att förstå. 

Men när vi skriver på lätt svenska så har vi fler redskap än bara språket. Många saker påverkar. Till exempel bokstävernas form och storlek, hur långa raderna och styckena är, rubriker och mellanrubriker. Ja, det finns mycket mer att tänka på än att bara skriva lättillgängligt. 

Ett annat viktigt redskap är bilderna. Idag vill jag fokusera på dem. 

I en tidning på lätt svenska är det ganska naturligt att ha korta texter och mycket bilder. Det blir lättare att ta till sig budskapet då. Men som skribent är det lätt att fokusera på texten och mer se bilderna som en utfyllnad eller dekoration. 

Men det är helt fel! Bilderna är alltid mycket viktiga, i alla tidningar. Men speciellt är det så när man skriver på lätt svenska. 

Ofta pratar man om att en bild ska väcka intresse för texten. Och det stämmer. Men inte bara. Bilden är inte bara ett redskap för att få locka läsarna till texten. Bilden är – eller borde i alla fall vara – en del av informationen. 

En bra bild är tydlig, intressant och gärna rolig (om man inte skriver om något tragiskt förstås). Och framför allt har den med texten att göra. 

En bra bild som har med texten att göra kan ge mer information. Väljer man en bild som inte har samband med texten så kan man göra läsaren förvirrad. Budskapen går inte ihop. 

En text som handlar om en person behöver förstås en bild på personen. Man vill se vem det handlar om. 

Sesams läsare har ett annat modersmål än svenska. Många företeelser och ord är nya. Då kan en bild hjälpa till mycket. Den som ser en sak, kan snabbt förstå vad det handlar om. Att förklara samma sak med ord blir lätt omständligt utan att läsare ändå riktigt förstår. 

En riktigt bra bild kan stå för sig själv. I Sesam har vi ofta en bild som täcker ett helt uppslag. Till bilden finns en kort text. Det är också ett sätt att göra det lätt. 

Så nästa gång du skriver på lätt svenska: fundera på om en bra bild kan hjälpa dig att få fram ditt budskap. 

Text: Petra Hansson, redaktör, Sesam – nyheter på lätt svenska 

Dela texten: