Workshop med myndigheter

Beskrivning: Projektet Begriplig text hade workshop med tre myndigheter under december 2018: Valmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan. Vi spelade in den här filmen under den dagen. I filmen får du reda på vad myndigheternas informatörer/ språkvårdare lärde sig under dagen. Läs mer om våra metoder. Dela filmen:

Så funkar eye-trackern

Beskrivning: Dela filmen:

Textmakthavare – introduktion

Beskrivning: I projektet Begriplig text har personer med olika läs- och skrivsvårigheter tagit reda på hur text kan bli lättare att läsa och förstå. Det här är en introduktion till tre filmer där vi möter textmakthavare. Se de tre filmerna med Moa, Mike och Camilla. Dela filmen:

Mike möter textmakthavare

Beskrivning: I den här filmen möter Mike Olle från Nordiska muséet. Mike berättar hur texten som Olle har tagit med sig kan göras enklare att läsa och förstå. Se de andra två filmerna med Camilla och Moa. (Filmerna öppnas i nya flikar.) Dela filmen:

Camilla möter textmakthavare

Beskrivning: I den här filmen möter Camilla Kristina från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Camilla berättar hur texten som Kristina har tagit med sig kan göras enklare att läsa och förstå. Se de andra två filmerna med Mike och Moa. (Filmerna öppnas i nya flikar.) Dela filmen:

Moa möter textmakthavare

Beskrivning: I den här filmen möter Moa Linda från Sveriges Kommunikationsbyråer. Moa berättar hur texten som Linda har tagit med sig kan göras enklare att läsa och förstå. Se de andra två filmerna med Mike och Camilla. (Filmerna öppnas i nya flikar.) Dela filmen:

Slutseminarium – inledning

Den 19 juni 2019 höll projektet Begriplig text sitt slutseminarium. Deltagarna kunde lyssna till företrädare för olika myndigheter, som pratade om hur de skulle nå ut med sin information. Projektledare och testledare från projektet berättade också om resultaten. Slutligen redde Gabriella Sandström från Språkrådet ut begreppen lättläst och klarspråk. Beskrivning: Dela filmen:

Slutseminarium – presentation

Projektledare Ester Hedberg ger en överblick över projektet Begriplig text. Filmen är en del av projektet Begriplig text slutseminarium som hölls i Stockholm den 19 juni 2019. Beskrivning: Dela filmen:

Slutseminarium – myndigheternas syn

”Hur når vi medborgarna med viktig information?” Paneldeltagare från olika myndigheter diskuterar: Tanja Lind, Försäkringskassan Camilla Lindholm, Skatteverket Anna Teljfors, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Maria O’Donell, Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) Emelie Lindahl, Myndigheten för Delaktighet (MFD) Beskrivning: Dela filmen:

Slutseminarium – deltagarnas syn

”Om du lyssnar på oss blir dina texter lättare att förstå!”. Deltagarna i projektet diskuterar. Moderatorer är Victoria Sjöström och Moa Glantz. Filmen inleds med en kort sekvens från en av de workshopar vi har hållit som en del av projektet. Deltagare i panelen: Mike Malmer, Begriplig text och Riksförbundet FUB Annika Öhrn, Begriplig text […]