Så funkar eye-trackern

Textmakthavare – introduktion

Mike möter textmakthavare

Camilla möter textmakthavare

Moa möter textmakthavare

Slutseminarium – inledning

Slutseminarium – presentation

Slutseminarium – myndigheternas syn

Slutseminarium – deltagarnas syn

Slutseminarium – frågor till deltagarna

Under förmiddagen fick publiken skriva ner sina frågor på lappar. Efter lunch fick deltagarna i projektet svara på dem.