Slutseminarium – deltagarnas syn

”Om du lyssnar på oss blir dina texter lättare att förstå!”. Deltagarna i projektet diskuterar.

Moderatorer är Victoria Sjöström och Moa Glantz. Filmen inleds med en kort sekvens från en av de workshopar vi har hållit som en del av projektet.
Deltagare i panelen:

  • Mike Malmer, Begriplig text och Riksförbundet FUB
  • Annika Öhrn, Begriplig text och Riksförbundet FUB
  • Hanna Danmo, Begriplig text och Autism & Aspergerförbundet
  • Max Bullerjahn, Begriplig text och Autism och Aspergerförbundet
  • Lisen Geiger Ohlin, Begriplig text och Dyslexiförbundet
  • Camilla Ejdestig, Begriplig text och Afasiförbundet
  • Moa Oberst, Begriplig text, Rikgymnasiet i Örebro, klass för elever med språkstörning

Beskrivning:

Dela filmen: