Slutseminarium – myndigheternas syn

”Hur når vi medborgarna med viktig information?”

Paneldeltagare från olika myndigheter diskuterar:

  • Tanja Lind, Försäkringskassan
  • Camilla Lindholm, Skatteverket
  • Anna Teljfors, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
  • Maria O’Donell, Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM)
  • Emelie Lindahl, Myndigheten för Delaktighet (MFD)

Beskrivning:

Dela filmen: