Slutseminarium – inledning

Den 19 juni 2019 höll projektet Begriplig text sitt slutseminarium. Deltagarna kunde lyssna till företrädare för olika myndigheter, som pratade om hur de skulle nå ut med sin information. Projektledare och testledare från projektet berättade också om resultaten. Slutligen redde Gabriella Sandström från Språkrådet ut begreppen lättläst och klarspråk.

Beskrivning:

Dela filmen: