Så vill jag ha texten – Sandra

Beskrivning:

Dela filmen:

 Sandra är en av deltagarna i projektet Begriplig text. Här får du veta hur hon vill att texter ska se ut. 

Sandra tycker att det är bra med mellanrum i texter.