Så vill jag ha texten 2 – Christine

Beskrivning:

Dela filmen:

Christine är en av deltagarna i projektet Begriplig text. Här får du veta hur hon vill att texter ska se ut.

 Christine förklarar vilken fördel automatisering av processer kan innebära för den som har lässvårigheter: en blankett som är omöjlig att förstå och fylla i behöver hon inte längre bry sig om eftersom processen nu är automatisk.