Läsning, känslor och makt

En lättläst och begriplig, skönlitterär text väcker känslor och ger läsaren makt. Den är producerad med respekt för läsaren, som nyfiket ska vilja sträcka sig efter den för att den lockar. 

”Jaha, och vad är det för speciellt med böcker från Nypon förlag?” frågar en besökare på mässan. ”De är lättlästa”, svarar jag. ”Jaså, på vilket sätt då?” Frågan är definitivt motiverad, och vi får den då och då. Därför vill jag gärna försöka förklara hur vi på Nypon ser på lättläst. 

De senaste tio åren har utgivningen av lättlästa böcker ökat kraftigt. Det beror på att allt fler barn och unga har problem med att läsa och skriva. Pedagoger och bibliotekarier letar efter lösningar på problemet och ser att lättlästa böcker kan vara ett bra stöd. Men vad är lättläst och hur skiljer det sig från börja läsa-böcker och lästräningsböcker? 

Förlag för lättläst 

Nypon förlag är ett specialförlag för lättläst. Förlagets böcker är anpassade för läsare med lässvårigheter. Vi ger därför främst ut böcker för läsare som är cirka 8 år och uppåt. Det är oftast i den åldern det visar sig om man har det extra kämpigt med att lära sig läsa. 

Riktlinjer för lättläst 

Vi fokuserar på tre olika aspekter som har betydelse för om en bok är lättläst; språk, innehåll och form. Språket är enkelt, tillgänglig och vårdat. Vi vill att det ska ligga nära det talade språket för att vara lätt att förstå och känna igen. Innehållet tar hänsyn till den tänkta läsarens ålder och förkunskaper. Dessutom är handlingen kronologisk och logiskt uppbyggd. När det gäller formen, utseendet på boken, är sidorna rena och luftiga. Om boken innehåller illustrationer ger de stöd åt texten. Illustrationerna kompletterar och förstärker berättelsen i boken. 

Alla böcker inte för alla 

Ibland får vi höra att en bok inte alls är lättläst. Orsaken är att de med läs- och skrivsvårigheter brottas med olika läsproblem. Den som har dyslexi har vissa lässvårigheter, medan den som har autism eller svenska som andra språk har helt andra svårigheter med en text. Alla ska hitta en bra bok hos Nypon. Vi strävar dock efter att finna en minsta gemensamma nämnare som gör att så många som möjligt ska uppfatta en bok från Nypon förlag som lättläst. Det gör dessutom att många vana läsare också läser våra böcker, eftersom de tycker att böckerna är bra. De tänker inte på att boken går ovanligt snabbt och smidigt att läsa just för dem. 

Med respekt för läsaren 

Det finns flera uppfattningar om vad som gör en bok lättläst. På Nypon förlag har vi bestämt oss för att följa riktlinjer som kommer från forskare vid främst Göteborgs Universitet. Minst lika viktigt för oss är det att tänka på läsaren. Vi vill ge ut böcker för unga läsare som får dem att nyfiket sträcka sig efter en bok när de är i skolan, besöker biblioteket eller ligger hemma i soffan. 

Locka till läsning 

En lättläst bok blir fullständigt ointressant om inte innehållet lockar till läsning. Det är just detta som är utmaningen, att skapa ett åldersrelevant innehåll med ett så enkelt språk som möjligt. Därför samarbetar vi på Nypon förlag med etablerade författare som vet hur man bygger upp en läsvärd historia. Den som kämpar med sin läsning förtjänar de bästa berättelserna – av de bästa författarna. 

Bra böcker väcker känslor 

En välskriven bok väcker våra känslor. Underhållning eller spänning, skratt eller gråt. En skicklig författare lyckas skapa en fantasivärld inne i vårt huvud, en värld som vi kan vandra runt i helt utan koppling till vår egen verklighet. Med en bra bok är man aldrig ensam. Den ger tröst och hjälper oss att finna lösningar. 

Att kunna läsa ger makt 

En lättläst bok ska väcka lust att läsa, men också ge nya tankar och funderingar. Den som läser får ett ordförråd. Tack vare orden kan man förklara för sig själv det som händer runt omkring. Man får en större förståelse för sig själv och andra. Det leder till en insikt, som gör det möjligt att påverka sitt eget liv. En lättläst bok ska vara just lättläst och dessutom värd att läsa, annars kan det kvitta. 

Text: Lena Maria Nordstrand, Förlagschef Nypon förlag 

Dela texten: