Innehållet i texten måste vara begripligt

”Vem ska läsa texten och vad är det som ska vara begripligt?” Det är frågor som Mats Jansson från Autism och  Aspergerförbundet ställer sig när han ska skriva. 

Går det att beskriva vad begriplig text är? Går det att ta fram verktyg, stöd och hjälpmedel för den som vill skriva begriplig text? Ja, det går nog. Men jag tror det behövs olika verktyg. Jag tror det beror på vem det är som ska läsa och begripa texten. Jag tror att det beror på vad det är den som skriver vill ska vara begripligt i texten. 

Vid ett tillfälle fick en filosof som hette José Gaos kritik för att hans texter var svårlästa. De var svåra att förstå. De var inte begripliga för många läsare. 

– Äsch, svarade José Gaos, det gör ingenting. Filosofi är till för filosofer. 

José Gaos skrev texter som var svåra för många människor att begripa. Men för de läsare som han tänkte att han skrev för var de begripliga. Det var begriplig text för en del och obegriplig text för andra. Så är det med väldigt många texter. De är begripliga för en del läsare och obegripliga för andra. 

Det är innehållet som är viktigast 

Vill jag skriva begriplig text behöver jag tänka på vem jag skriver för. Vem är det som ska läsa? 

Jag behöver också veta vad det är jag vill göra begripligt med texten. Jag behöver veta vad jag vill att läsaren ska kunna ta till sig, komma ihåg eller uppleva av min text. 

Om jag inte har det klart för mig så kommer min text antagligen inte bli så begriplig. I värsta fall blir den obegriplig. 

Då hjälper det inte vilket typsnitt jag har, hur långa rader jag har, hur långa stycken eller mellanrum jag har. Det hjälper inte vilka ord jag använder. 

Jag måste försöka tänka på vad jag vill med texten. Det är innehållet som är viktigast. Jag måste fråga mig vad det är jag vill göra begripligt med min text. 

Är jag begriplig nu? 

Men det är inte alltid en text som skrivs har tydliga läsare som mål. Det här jag skriver nu är en bloggtext. Jag vet inte riktigt vem eller vilka som kommer läsa den. 

Jag tror att det kommer vara människor som på olika sätt är intresserade av att göra fler texter begripliga för fler läsare. Jag tror att det kanske är läsare som har lite olika uppfattning om vad en begriplig text är. 

Jag vet inte riktigt vilka som kommer att läsa bloggen och det är spännande att skriva sådana texter. Texter där jag behöver tänka att det helst ska vara begripligt för många olika läsare. Det jag vill säga med texten är att jag tycker att det är intressant att vara med i ett projekt om begriplig text. Jag vill också säga att jag tror att det behövs många olika sorters begriplig text. 

Har jag lyckats göra det här till en begriplig text? Kanske var det begripligt för några läsare men inte för andra? 

Text: Mats Jansson, Ombudsman och redaktör, Autism- och Aspergerförbundet 

P.S Jag tror att José Gaos hade lite fel. Jag tror att många fler skulle vara intresserade av filosofi om fler filosofer försökte skriva begripligare texter. 

Dela texten: