Att standardisera begriplig text

Kunskap från projekt Begriplig text kommer förhoppningsvis till användning även utomlands. Ett förarbete till nya internationella riktlinjer om hur digitala texter ska göras lättlästa och begripliga har startat. Vi deltar. 

I projektet Begriplig text försöker vi ringa in faktorer som kan göra läsningen lättare. Vissa faktorer är kopplade till vårt skriftspråk, till exempel vilka ord vi väljer, ordföljd och meningsbyggnad. Andra faktorer rör layout, som val av typsnitt och hur vi använder bilder. Ytterligare faktorer kan handla om skribentens tilltal till läsaren. Eller om texten finns i ett digitalt format som gör att den går att få uppläst. 

Resultaten från projektet ska vi sprida till producenter och förmedlare av texter. Vi vill att de ska bli bättre på att skapa texter som är lätta att läsa och lätta att förstå. Texterna ska vara lätta för alla, även för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. 

Förhoppningsvis ska våra resultat också komma till användning utomlands. I våras bestämde en arbetsgrupp inom Internationella Standardiseringsorganisationen (ISO) att inleda ett nytt arbete. Det ska handla om hur vi gör digitala texter lättare att läsa och att förstå. 

Jag representerar Sverige och Funktionsrätt Sverige i arbetsgruppen som föreslagit arbetet. Tillsammans med Anna Matamala, professor i tolkning och översättning vid ett universitet i Barcelona, har jag fått i uppdrag att göra ett utkast till internationella riktlinjer om lättläst och begriplig text. På ett möte i Paris i somras presenterade vi våra första tankar. De togs väl emot i arbetsgruppen, som består av representanter från ungefär 25 länder i Europa, Asien och Nordamerika. 

Anna Matamala och jag har nu blivit ombedda att fortsätta. Nästa sommar ska vi göra en ny fördjupad presentation. I början av inlägget skrev jag att det finns många faktorer att förhålla sig till när en skapar texter som är lätta att läsa och att förstå. En av utmaningarna i arbetet med internationella riktlinjer blir att skilja på faktorer som gäller för alla språk och faktorer som är relaterade till specifika språk. Faktorer som är bundna till specifika språk ska inte ingå i internationella riktlinjer. Just nu samlar vi in mer kunskap i ämnet. Vi har bland annat bett experterna i vår arbetsgrupp om råd och hjälp. Om du har tankar och idéer som du tror kan vara till hjälp får du gärna höra av dig till mig. 

Text: Ester Hedberg, Projektledare Begriplig text 

Dela texten: