Att läsa och skriva tar lång tid för Karl-Einar

”Skriva går mycket långsamt. Det här messet tog mig 45 minuter.” 

 I ett textmeddelande berättar Karl-Einar Löfqvist om sin läsning och skrivning: 

”Jag prenummererar fortfarande på DN, men läser den inte så noga. Artiklar större än en kvarts sida orkar jag inte läsa. Bara ögna igenom. Vissa dagar läser ingenting i DN.  

Någon bok har jag inte läst sedan stroken för dryg nio år sedan. Jag har svårt att se på utländska filmer då jag ofta, inte hinner läsa texten. Engelska filmer går bättre, det förstår jag som förr.  

Skriva går mycket långsamt. Det här messet tog mig 45 minuter.”  

Text: Karl-Einar Löfqvist 

Dela texten: